Praktyczne zastosowanie geodezji

Geodezja jest jedną z nauk, którą wykorzystuje się praktycznie każdego dnia. Zadania, które wykonują geodeci są zakrojone na mniejszą i na większą skalę. Mogą dotyczyć konkretnych działek lub np. kraju, czy kontynentu. Geodezja jest również jedną z najstarszych nauk o Ziemi. Jej zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie, a także przekazywanie informacji o naszej planecie.

 

Pomiary

 

Pomiary wykonywane przez geodetów oraz kartografów służą między innymi do tworzenia map, dzięki którym wiele projektów budowlanych może wejść w życie. Mapa potrzebna jest, by wybudować dom jednorodzinny na posiadanej działce, czy do ustalenia rzeźby terenu. Mapy mają bardzo wiele zastosowań.

 

Wyniki prac geodetów i kartografów pełnią zatem funkcję naukową oraz gospodarczą. Funkcję naukową pełnią poprzez gromadzenie informacji na temat kształtu i rozmiaru globu, natomiast funkcja gospodarcza dotyczy z kolei między innymi przekształceń przestrzennych.

 

Zastosowanie geodezji

 

Oprócz wcześniej już wspomnianych zastosowań geodezja przydatna jest również w określaniu politycznych granic: miast, gmin, województw, państw. Nauka ta znalazła również szerokie zastosowanie w wojskowości, np. ustalanie pozycji przeciwnika, tworzenie i czytanie map, rzeźby terenu, która jest bardzo ważna w planowaniu misji i zadań oraz namierzanie.

 

Podziały nieruchomości

 

Jak sama nazwa wskazuje – „geodezja” – to w dosłownym tłumaczeniu: „dzielenie ziemi”. Podziały nieruchomości to jedno z najważniejszych i podstawowych zadań geodezji. Pomiary wykonywane przez uprawnionych geodetów są wykorzystywane do określania granic posiadłości, a także prawa własności ziemi i co z tym związane do ustalania wynikających z tych rozgraniczeń zobowiązań wobec państwa (np. podatki od posiadanego gruntu, sprawy dziedziczenia itp.)

 

Podsumowanie

 

Reasumując można przytoczyć jedną definicję geodezji, która w całości oddaje jej zastosowanie w praktyce: geodezja (…) zajmuje się uzyskiwaniem informacji o elementach środowiska geograficznego, kształcie i wymiarach części lub całości powierzchni Ziemi oraz określeniem na niej położenia wybranych obiektów, jak również zastosowaniem wyników tych opracowań do rozwiązywania różnych zagadnień o charakterze badawczym i projektowym lub gospodarczym związanych z wieloma dyscyplinami nauki, planowania, inżynierii i gospodarki”. (A. Jagielski, Geodezja I, Kraków 2005).

 

Tak więc, geodezja wykonywana jest np. do : badania kształtu Ziemi i obserwowania zmian środowiska geograficznego, dokonywania pomiarów i wykorzystywania ich dla potrzeb ochrony środowiska, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, przenoszenia projektów na teren podczas prowadzenia pomiarów realizacyjnych w celu zbadania budowli i urządzeń technicznych pod względem funkcjonalności oraz bezpieczeństwa, a także zgodności z założeniami projektowymi. Nie można również zapomnieć tutaj o sporządzaniu dokumentacji i map w celach archiwalnych oraz użytkowych.