Rodzaje pomiarów geodezyjnych

W sytuacji, gdy budujemy dom, czy pragniemy podzielić daną nieruchomości musimy skorzystać w usług firmy geodezyjnej. Geodeta wykona wówczas pomiary sytuacyjno- wysokościowe, które pozwolą nam ustalić stan faktyczny danej działki, czy budowli.

Pomiary wysokościowe

W geodezji wyróżnia się kilka rodzajów pomiarów geodezyjnych. Wśród nich wymienia się pomiary wysokościowe oraz sytuacyjno-wysokościowe.

Pomiary wysokościowe mają za zadanie wyznaczyć wysokość punktów w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Pomiar taki nazywany jest niwelacją i umożliwia przedstawienie form ukształtowania danego terenu. Niwelacja może być np. geometryczna, trygonometryczna, hydrostatyczna, barometryczna, czy satelitarna.

Niwelacje - przebieg pomiaru

Pomiary wysokościowe wykonuje się za pomocą niwelatora, bądź tachimetru oraz łaty niwelacyjnej. Wykonują go dwie osoby – jedna odczytuje wyniki z urządzenia, druga natomiast ustawia łatę w określonych miejscach. Z jednego ustawienia urządzenia można uzyskać wiele pomiarów. Ostatni pomiar jest odczytem kończącym ciąg niwelacyjny. Podczas wykonywania pomiarów wysokościowych należy uważać, by przez nieuwagę nie poruszyć niwelatora.

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

Z kolei pomiary sytuacyjno-wysokościowe, nazywane również tachimetrią, wyznaczają położenie punktów szczegółowych na płaszczyźnie, ale również wysokość mierzonych obiektów. Geodeta wykonując te pomiary posługuje się do ich wykonania metodą biegunową i w oparciu o nią wyznacza położenie wcześniej wspomnianych punktów.

Dziennik tachimetryczny

Wyniki dokonanych pomiarów geodeta zapisuje w dzienniku tachimetrycznym. Na podstawie pomiarów punktów wysokościowych i sytuacyjnych wykonuje się również szkic terenu.

Pomiary te można wykonywać za pomocą urządzenia, które nazywa się tachimetr. Może być on tradycyjny, bądź elektroniczny (laserowy). W tym drugim przypadku dane zmierzone przez urządzenie zapisują się w jego pamięci wewnętrznej lub na innym dostępnym nośniku danych. Na podstawie tych pomiarów tworzone są mapy sytuacyjno-wysokościowe.

Mapy sytuacyjno-wysokościowe

Mapa taka powstaje na bazie odbitki sporządzonej mapy zasadniczej określonego terenu. Przedstawia ona zmiany wysokościowe oraz sytuacyjne, jakie zaszły na mierzonym obszarze. Używa się ich przy realizacji danych przedsięwzięć budowlanych, czy inwestycyjnych, gdyż określają, w jaki sposób ma być realizowany dany projekt.