Zmiany cen nieruchomości w Polsce

Ceny nieruchomości w Polsce są bardzo wysokie – o tym nie trzeba przekonywać nikogo, bowiem wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Regulacja tych cen tak naprawdę należy jedynie do rynku i zależy między innymi od inflacji. Każdy kto marzy o kupnie własnego mieszkania czy domu na pewno nieraz wzdychał widząc wysokie ceny za metr kwadratowy – być może jednak wprowadzane regulacje nieco to wszystko zmienią.

Jest nadzieja, że podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przynajmniej pozwoli przyjrzeć się, jak ów ceny się zmieniają. Będzie zatem można przewidzieć rozwój zmian. Stamtąd już tylko krok do rzeczywistej zmiany cen – raczej na lepsze! Średnie ceny nieruchomości są bardzo istotne i powinny być dostępne dla wszystkich. Najbardziej istotne są dla gospodarki państwa oraz dla osób związanych z branżą nieruchomości. Niestety, dotychczas – nawet biorąc pod uwagę fakt, że nasz kraj przekazywał podobne informacje do Eurostatu – nie były one dostępne do wiadomości publicznej. Były – jedynie w przypadku naszego kraju – utajnione. Niektórzy zapytają czym właściwie jest Eurostat – otóż, jest to Europejski Urząd Statystyczny, który zbierał podobne dane ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a Polska, jako członek Unii, musiała również je przekazywać. Przekazywanymi informacjami były kwartalne wskaźniki cen lokali mieszkalnych. Eurostat gromadzi i publikuje informacje, które mogą pomóc Komisji Europejskiej wykrywać różnice makroekonomiczne i je niwelować. Dzięki nowelizacji ustawy, podpisanej przez prezydenta, nareszcie i Polacy będą mogli poznać owe wskaźniki, a Eurostat będzie mógł je ujawnić, dzięki czemu Polska znajdzie się wśród krajów porównywanych. Czy to dobrze? Owszem, nie da się inaczej dostrzec problemu, niż poprzez porównanie właśnie. Pamiętajmy również, że może się okazać, iż nie jest tak tragicznie, a w razie czego – zawsze można wprowadzić jakieś zmiany. Wskaźniki będą publikowane przez GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny.

Będzie się to działo odrębnie dla każdego województwa i nie później, niż do 4 miesięcy od końca kwartału, którego będą dotyczyć. Zmiany będą się wiązały również z wyciągami z operatów szacunkowych, przekazywanych przez rzeczoznawców do starostwa powiatowego. Skróci się bowiem znacznie czas ich przekazywania - z trzech miesięcy (jak jest obecnie) do 2 miesięcy. Będzie je również można dostarczać w sposób elektroniczny - przez ePUAP. Kiedy regulacje wejdą w życie? Zgodnie z ustawą, po 90 dniach od chwili ich ogłoszenia.