Geodeta upragniony uprawniony

Zawód geodety nie jest prosty. Wymaga określonych predyspozycji osobowościowych oraz oczywiście wiedzy i praktyki. Zawód geodety można samodzielnie wykonywać dopiero po uzyskaniu uprawnień, a do tego długa droga. W artykule tym przybliżymy sylwetkę geodety i podpowiemy czym kierować się przy jego wyborze.

Zawód geodety

Geodeta jest specjalistom od badania ziemi, jej wymiarów oraz obszarów. Geodeci dokonują pomiarów fragmentów ziemi, badają zachodzące na jej powierzchni zmiany. Osoba wykonujące ten zawód zajmuje się pomiarami ziemi oraz tworzenie dokumentacji, w tym także map. Zawód ten łączy pracę w terenie z pracą biurową. Geodeci mogą pracować w urzędach, w firmach geodezyjnych, bądź założyć własną działalność. Zanim jednak to zrobią czeka ich długa droga.

Kto może zostać geodetą?

Geodetą może być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku geodezji, czy geodezji i kartografii. Są ich ukończeniu uzyskuje się stopień inżyniera, bądź jeśli kontynuuje się kształcenie – magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w zawodzie.

Jednak, by móc samodzielnie prowadzić firmę, czy biuro geodezyjne osoba taka musi posiadać uprawnienia zawodowe. By uzyskać uprawnienia należy zdać egzamin państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii oraz wykazać minimum 3-letnią praktykę zawodową z zakresu uprawnień. Uprawnienia te mogą dotyczyć pomiarów typu mapy do celów projektowych, wytyczania budynków, czy podziałów nieruchomości.

 

Predyspozycje osobowościowe  

Dobry geodeta powinien wyróżniać się myśleniem matematyczno-logicznym, doskonałą wyobraźnią przestrzenną. Cechy charakteru jakie powinien mieć przyszły geodeta to między innymi: cierpliwość, systematyczność, dokładność, skrupulatność, zamiłowanie do porządku, uzdolnienia rysunkowe oraz obliczeniowe, dobry wzrok. Niejednokrotnie przyda się również dobra kondycja i wytrzymałość fizyczna, gdyż praca geodety wymaga pracy w terenie i podczas różnych warunków atmosferycznych. Osoba pracująca na stanowisku geodety powinna posiadać zdolność szybkiej nauki obsługi sprzętu informacyjnego (ploterów, skanerów, drukarek) oraz urządzeń geodezyjnych.

Firmy geodezyjne

Wybierając firmę geodezyjną należy kierować się jej renomom, opiniami stałych i jednorazowych klientów. Należy również zwrócić uwagę w czym specjalizuje się dane biuro geodezyjne oraz jaki stosują sprzęt geodezyjny (ważny jest przy dokładnościach pomiarów). Warto również na stronie internetowej, jeśli taką posiada biuro, sprawdzić, czy posiada listy referencyjne od zadowolonych klientów. Będzie to wskazówką, że firma jest rzetelna i godna polecenia.