Sprzęt geodezyjny

Głównym zadaniem geodety jest sporządzanie pomiarów oraz dokumentacji geodezyjnej. Oczywiście do wykonywania pomiarów potrzebny jest odpowiedni, specjalistyczny sprzęt. Do podstawowych urządzeń wykonywanych w codziennej pracy zalicza się niwelatory, teodolity, tachimetry oraz GPS-y. Oprócz głównych urządzeń w pracy geodety używa się wiele akcesoriów o których również będzie mowa w tym artykule.

Niwelatory

Niwelator jest to instrument geodezyjny służący do wykonywania pomiarów różnic wysokości pomiędzy danymi punktami terenowymi. Mocowany jest na trójnożnym statywie. Najczęściej używane są przy kontrolach geodezyjnych, pracach budowlanych, przemysłowych, czy drogach.

Wyróżnia się niwelatory optyczne oraz laserowe. Te pierwsze można kupić już od kilkuset złotych. Niwelator jednak potrzebuje dodatkowych akcesoriów, tj, statyw i inne co podnosi jego cenę użytkowania. Niwelator laserowy może posiadać pilot, wykrywacz, ładowarkę zestaw akumulatorów itp. W zależności od firmy i jakości może kosztować
w granicach 18 tys. złotych.

Teodolity

Dzięki teodolitom geodeci mierzą kąty pionowe i poziome. W ten sposób wykonuje się pomiar terenu, jak i wytyczanie obiektów. Można tutaj wyróżnić teodolity optyczne
i laserowe. Laserowe wyposażone są niekiedy we wskaźnik laserowy, dwustronne wyświetlacze, czy kompensator cieczowy, który niweluje drgania ziemi. Urządzenie te mogą być również wodoodporne i pyłoszczelne.

Ceny teodolitów będą się różnić od siebie ze względu na jakość, firmę i dodatkowe opcje. Średnio ich cena wynosi ok. kilkuset złotych po 25 – 30 tys. zł.

Tachimetry

Tachimetr to geodezyjny instrument geodezyjny używany do pomiarów kątów pionowych oraz poziomych, a także odległości między określonymi punktami.

Najnowsze urządzenia wyposażone są w nowoczesne oprogramowania, które umożliwiają np. zablokowanie tachimetru na wypadek kradzieży, bądź wysyłają na bieżąco dane do biura geodezyjnego. Niektóre z urządzeń posiadają porty USB, wbudowane diody wykorzystywane do tyczenia, czy elektroniczną liebelę, która już staje się standardem.

GPS

Sprzęt GPS, czyli Global Positioning System jest jednym z systemów nawigacji satelitarnej, który obejmuje swoim zasięgiem całą kulę ziemską. GPS mierzy czas dotarcia sygnału radiowego z satelitów do danego odbiornika. Posiadając takie zmienne jak prędkość fali elektromagnetycznej i czas wysyłania danego sygnały urządzenie oblicza odległość odbiorników od satelitów. GPS zawiera również dane na temat odchyleń od przebytej drogi. Ceny GPS-ów są dosyć zróżnicowane. Ich ceny zaczynają się od kilku tysięcy.

Akcesoria dodatkowe

Wśród akcesoriów dodatkowych do instrumentów geodezyjnych można wymienić stojaki, statywy oraz tyczki.

Stojaki służą do podtrzymywania tyczek, bądź luster. Statywy z kolei podtrzymują instrumenty pomiarowe. Posiadają trzy nogi, które wbija się w podłoże. Mogą być statywy korbowe, czy stalowe. Tyczki z kolei są nieocenione przy wykonywaniu pomiarów przy pomocy teodolitu.