Bezpieczeństwo nad głową

Praca na wysokościach to czynności wykonywane co najmniej metr nad poziomem ziemi lub podłoża, które zaliczane są do bardzo niebezpiecznych czynności, zagrażających życiu lub zdrowiu pracownika. Dlatego przede wszystkim należy zadbać o to, aby prawdopodobieństwo upadku czy urazu zmniejszyć do minimum. Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom możliwość szkoleń, oraz wszelakie środki ochrony, które zmniejszą ryzyko wypadku przy pracy. Jest to niezwykle istotne i nie powinno się o tym zapominać.

Środki ochrony 

Każdy pracownik wykonujący pracę wysokościową powinien uzyskać specjalne zaświadczenie lekarskie poświadczające o możliwości wykonywania zawodu.
Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom możliwość wykonywania czynności, poprzez dopasowanie sprzętu czy zabezpieczenia przed upadkiem. Sprzęt powinien pozwolić pracownikowi na swobodne poruszanie się po platformach. 

Najczęstszym środkiem ochrony stosowanej przez pracodawców jest balustrada ochronna na platformach. Balustrada powinna być tak zabezpieczona, aby zmniejszyć ryzyko upadku. Innym rozwiązaniem zabezpieczającym są siatki ochronne, które zmniejszają skutki upadku, a także chronią przed uszkodzeniem materiału budowlanego. 

W przypadku niemożności zastosowania jakiegokolwiek ze środków ochrony zbiorowej należy zadbać o to, aby środki ochrony indywidualnej były wysoko rozwinięte i szeroko zapewnione pracownikom. Przede wszystkim są to uprzęże, kaski,  szelki bezpieczeństwa oraz linki przymocowane do stałych części konstrukcji. 

Pracodawca zapewniając pracownikom ochronę powinien dbać również o rozwój ich kwalifikacji i umiejętności poprzez szkolenia i instruktaże. Szkolenia pozwalają zdobyć pracownikom wiedzę praktyczną, której stosowanie zmniejsza ryzyko wypadków. 

Zastosowanie się do większości zalecanym środków ostrożności pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i urazów, które mogą mieć miejsce wśród pracowników. Prace wysokościowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych pracy dostępnych na rynku. Dlatego bardzo ważne jest, aby zachować wszelkie środki ostrożności, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek, pozwalający zmniejszyć ryzyko wypadków.