Znaczenie systemu ochrony budynków.

Kontrolę dostępu do określonego budynku oraz sfer do niego przynależących regulują określone systemy ochronne. Do takich systemów zaliczyć możemy KD. Do jego zadań głównych należy kierowanie osobami, ochrona określonych stref budynkowych, aby na tereny nie dostały się osoby i jednostki nieupoważnione. System rejestruje także wejścia oraz wyjścia osób z poszczególnych pomieszczeń. Osoby mogą przedostać się na teren danego budynku jedynie dzięki posiadaniu unikalnych kodów dostępu. Kody te posiadają karty dostępu. Pełnią one poniekąd rolę dokumentu upoważniającego do znajdowania się na wybranym, chronionym terenie. System ma za zadanie dokonywać rzetelnej selekcji wśród osób chodzących po obiekcie, który podlega ochronie. Uprawnienia zakodowane w karcie oraz w pamięci czytników i sterowników decydują o tym, kogo i do jakiego miejsca można wpuścić na teren chronionego obiektu.Za wprowadzenie ograniczenia dostępu do wybranych pomieszczeń odpowiada terminal zbliżeniowy. Wszelkie dostępy do gabinetów, pracowni, pomieszczeń piwnicznych uzyskać można jedynie poprzez kartę chipową. Pomagają w tym także specjalnie zaprogramowane breloczki. Wariant zdalny bierze pod uwagę kontrolowanie dostępu przy istnieniu zasięgu oscylującego wokół dystansu 1 metra. Trzeba jeszcze wyposażyć drzwi w inteligentny mechanizm otwierania oraz zamykania. Inteligentny zamek mogą posiadać nie tylko drzwi frontowe, ale – dla bezpieczeństwa – każde inne, kolejne po frontowych następujące. Zamek może być zdalny lub zbliżeniowy. Identyfikowanie osoby poruszającej się po terenie obiektu daje szanse stworzenia ustawień o charakterze stricte personalnym. Dzięki mechanizmom zawartym w systemach ochronnych możliwe jest także edytowanie poziomów ogrzewania, oświetlenia oraz innych parametrów ergonomicznych.

W obecnych czasach wszystkich właścicieli rozległych kompleksów biurowych uczula się na problem zbyt nieumiejętnego zabezpieczania budynków przed wpływem osób niepożądanych. Dotyczy to nie tylko budynków, w których mieszczą się siedziby korporacji, ale także biur o charakterze gospodarczym, bankowym, czy administracyjnym. System ochrony budynków KD w testach na skuteczność dawno już wyprzedził firmy konkurencyjne. Szczegółowo zaprojektowane sprzęty do monitoringu oraz odczytu danych osobowych zawartych na kartach dostępu osób korzystających odznaczają się ogromną dokładnością w działaniu oraz śledzeniu czynności i zachowań niepożądanych na terytoriach budynków o biznesowym i reprezentatywnym charakterze. Karty chipowe, w które wyposażony zostaje każdy upoważniony do tego podmiot w postaci pracownika gospodarczego, maja wysoka wytrzymałość mechaniczną i chemiczną. Można z łatwością przechowywać je w portfelu lub w terminarzu, wraz z innymi dokumentami, ułatwiającymi nam życie codzienne.

Coraz częściej nowoczesne systemy ochrony budynków stosuje się nie tylko w obiektach gospodarczych i biznesowych, ale także na typowych osiedlach mieszkalnych, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie przestępczość jest bardziej rozwinięta, niż w miastach średniej wielkości.